תעשייה ומסחר


לוגיסטיקה ותעשייה – אגרוטופ

חברת אגרוטופ מתמחה בהקמת פרויקטים לתחומי הלוגיסטיקה התעשייה והמסחר ולתחום האגרו–טכנולוגיה. את החברה מרכיבות שתי חטיבות – חטיבת הבניה וחטיבת החקלאות. בחטיבת הבנייה מתמחים בהקמת פרויקטים לתחומי הלוגיסטיקה, התעשייה המסחר והקירור, ובחטיבת החקלאות מתמחים בהקמת פרויקטים אגרו–טכנולוגיים לתחומי החקלאות השונים לוגיסטיקה ותעשייה – אגרוטופ5 (100%) 3 votes

אגרוטופ - בנייה והקמת פרויקטים לתחומי הלוגיסיקה התעשייה